ChronTechs kontrollerade studie av ChronVac-C® ger blandade resultat

ChronTech har nu gjort en första analys av 12 veckors behandling med interferon och ribavirin med (n= 17) eller utan (n=12) föregående vaccination med två månatliga 500 µg doser av ChronVac-C® administrerat med Inovios Medpulser. Inga allvarliga biverkningar noterades och antalet moderata biverkningar var lägre i den vaccinerade gruppen än i den icke-vaccinerade gruppen. Vid behandlingsvecka 12 hade 71 % i den vaccinerade gruppen mindre än 15 internationella units av HCV RNA jämfört med 58 % i den icke-vaccinerade gruppen. Vad gäller patienter som var virusnegativa var 65 % av de vaccinerade HCV RNA negativa behandlingsvecka 12 jämfört med 58 % i den icke vaccinerade gruppen. Sammantaget visar studien på en mycket god säkerhet men för lite skillnad i behandlingseffektivitet för att vara statistiskt säkerställda.

"Vi har självklart blandade känslor inför detta resultat. Vi hade hoppats på en större skillnad mellan grupperna men detta kan eventuellt förklaras med att vi i denna studie valde att ge färre vaccinationer än i vår förra studie. Vi måste dock avvakta den pågående analysen av de vaccin aktiverade immunsvaret innan vi kan dra slutliga konklusioner av studien" säger CTPs VD Anders Vahlne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar