DELÅRSRAPPORT CHRONTECH PHARMA JANUARI-JUNI 2011

 

 • Forsknings- och utvecklingskostnader 6,8 (4,2) MSEK
 • Resultat efter skatt -9,0 (-6,6) MSEK
 • Resultat per aktie -0,11 (-0,09) SEK
 • Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden
 • Av de sex patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion som fullföljt standardbehandling för kronisk hepatit C-virusinfektion efter att de vaccinerats med ChronVac-C®, har fem botats dvs är virusfria sex månader efter avslutad behandling. Detta är ovanligt goda behandlingsresultat för patienter infekterade med den svårbehandlade varianten som kallas genotyp 1.
 • ChronTech har erhållit godkännande för start av kontrollerad klinisk fas IIb-studie med
  ChronVac-C® i kombination med standardbehandling.
 • ChronTech ingår som partner i ett projekt tillsammans med Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet och Vecura för att vidareutveckla vaccin mot hepatit C som delfinansieras av Vinnova med upp till 4,5 MSEK. Projektet startade i november 2010 och löper i tre år.
 • ChronTech Pharma AB har tecknat ett samarbetsavtal med Transgene S.A. (Euronext Paris: FR0005175080), ett av Europas största bioteknikbolag vars huvudägare är bioMérieux, och Inovio Pharmaceuticals, Inc. (NYSE Amex: INO) för att utvärdera en ny terapeutisk vaccinationsstrategi mot hepatit C virus (HCV) genotyp 1 i en fas I klinisk studie.

Händelser efter periodens utgång

 • ChronTech Pharma har tillförts 25 MSEK (4 MUSD) i en riktad nyemission.
 • Extra bolagsstämma den 19 augusti 2011 har beslutat att välja Dr John Climax, Dr Simon Kukes och Dr Prem Lachman till ordinarie styrelseledamöter. Dessutom godkände stämman beslut om teckning av aktier i riktad nyemission och bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 • Rekrytering av patienter till kontrollerad klinisk fas IIb-studie med ChronVac-C® i kombination med standardbehandling har startat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28

e-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

 

 

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar