Delårsrapport januari – juni 2007 Tripep AB (publ)

• Forsknings- och utvecklingskostnader 7,7 MSEK
• Resultat efter skatt -13,8 MSEK
• Resultat per aktie -0,29 SEK
• Bolaget hade ingen omsättning under perioden
• Bolaget har erhållit patentskydd för administrering av ChronVac-C®-vaccin i kombination med elektroporering

Händelser efter periodens slut
• Efter periodens slut har Tripep erhållit alla erforderliga tillstånd för start av klinisk studie av ChronVac-C® för behandling av patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion. Studien planeras att starta i september/oktober 2007.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar