Delårsrapport januari - september 2007 Tripep AB (publ.)

• Forsknings- och utvecklingskostnader 13,3 MSEK
• Resultat efter skatt -21,7 MSEK
• Resultat per aktie -0,45 SEK
• Bolaget hade ingen omsättning under perioden
• Tripep har erhållit alla erforderliga tillstånd för start av klinisk studie av ChronVac-C® för behandling av patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion. Studien planeras att starta i oktober 2007
• Forskning kring kombinationen av ChronVac-C® och Inovios DNA Delivery System (DDS)-teknologi presenterades vid 14th International Symposium on Hepatitis C Virus & Related Viruses i Glasgow, 9-13 September 2007

Händelser efter periodens slut
• Efter periodens slut har Tripep meddelat att man tecknat en avsiktsförklaring med Inovio Inc. i San Diego om en gemensam utveckling av ChronVac-B, ett behandlande vaccin mot kroniska hepatit B-virusinfektioner

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Prenumerera

Dokument & länkar