Extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB

 

Extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB hölls i Stockholm den 19 augusti 2011.

Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Dr John Climax, Dr Simon Kukes och Dr Prem Lachman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Godkännande av beslut om teckning av aktier i riktad nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 juli 2011 om nyemission av högst 80.000.000 aktier till kurs (avrundat) 0.31 SEK per aktie såvitt avser styrelseordföranden Thomas Lynchs teckning av 10.000.000 aktier.

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammantaget högst 10.000.000 aktier med betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för ChronTech Pharma AB att omvandla ett bridgefinansieringslån om 500.000 USD till aktier. Nyemissionen skall ske med samma villkor som nyemissionen av 80.000.000 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28

e-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

 

 

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar