Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Dormant Properties AB, ett bolag som kontrolleras av Tripeps styrelseordförande Rolf L. Nordström, har den 4 och 5 november förvärvat sammantaget 269.000 aktier i Tripep AB. Dormant Properties äger efter förvärvet 3.075.341 aktier och 0 optioner i Tripep. Innehavet motsvarar 24,6 procent av aktiekapitalet i Tripep exklusive utestående teckningsoptioner och 21,0 procent efter full utspädning av utestående teckningsoptioner. Tripeps återköpta aktier och teckningsoptioner i eget förvar har exkluderats i beräkningarna. För information, kontakta Rolf L. Nordström, tel 0044 77 76 13 74 00 Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier: - forskning och utveckling av en potentiell bromsmedicin mot HIV, - preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska - och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt teknologiplattformen RAS®. För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar