Flertal presentationer runt ChronTechs vaccinutveckling vid Hepatit C möte i Banff, Canada

Vid HCV2014 i Banff Canada gavs fyra presentationer runt studier med ChronTechs andra- generationens HCV vaccin och IVIN. Presentationerna beskrev den förbättrade effektivitet som uppnås när ChronTechs 2a-generationsvaccin administreras med IVIN. Publikation av dessa data i vetenskapliga tidskrifter är under framtagande. Vid mötet diskuterades behovet av vaccin för HCV i ljuset av de effektiva orala behandlingar som kommer att lanseras under kommande år. Dessa kan i kliniska studier bota >90% av olika patientgrupper. Många så kallade ”key opinion leaders” ansåg att utveckling av vaccin mot HCV är central för att få kontroll på infektionsspridningen. Med tanke på kostnaden för dessa nya behandlingar är det oerhört viktigt att kunna förebygga att en botad patient blir reinfekterad. Således är en intressant marknad att erbjuda vaccination av de som botats från HCV för att stärka deras immunsvar och därmed minska risken för en kronisk infektion om de blir utsatta för smittan igen.

"Vi är mycket nöjda med hur utvecklingen av vår nya hepatit C-behandling. Marknaden för ett rent behandlande vaccin är idag begränsad. Men med tanke att det nu visats att det går att etablera en ny kronisk HCV-infektion hos schimpans vars tidigare kroniska HCV-infektion botats med en av de nya orala behandlingarna, finns det ett intresse att förbättra immunsvaret hos de som genomgått en lyckad behandling. Detta är en ny oväntad nisch som vi nu tittar på för våra vaccin", säger ChronTechs VD Anders Vahlne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av genetiska vaccin (IVIN) samt vaccin och terapi mot hepatit B-, hepatit C- och hepatit D-virus. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar