Försäljningen av hepatit-teknologierna slutförd

ChronTech har nu avslutat affären med att sälja ut hepatit-teknologierna till ett irländskt bolag Avac Pharma Ltd i enlighet med det ”Term Sheet” som tidigare offentliggjorts. Detta innebär att bolaget erhållit ytterligare 625 000 USD, att det tidigare lånet om 625 000 USD har övertagits av Avac Pharma Ltd, ytterligare 1 miljon USD skall erhållas inom ett år samt att Avac Pharma Ltd betalar upp till 1,5 miljoner USD för utvecklingen av ChronTechs injektionsteknologi IVIN. I enlighet med Term Sheet har också 80 274 295 aktier överförts från gruppen aktieägare till ChronTechs certified advisor Remium och Bolagsverket har nu registrerat indragning av dessa aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar