Indragning av aktier i ChronTech Pharma AB

I enlighet med stämmobeslut den 6 maj har Bolagsverket nu registrerat indragning av 80 274 295 aktier i ChronTech Pharma AB. Vid extrastämman den 6 maj beslutades om ”en minskning av aktiekapitalet med 2 408 228,85 SEK för förlusttäckning genom indragning av 80 274 295 aktier. De aktieägare som ska förvärva den del av bolagets verksamhet som avser utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C ska ställa 80 274 295 aktier till bolagets förfogande för indragning”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar