Kallelse till årsstämma i ChronTech Pharma AB

Årsstämma i ChronTech Pharma AB genomförs den 16 april 2012, kl. 15:00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B i Stockholm.

Kallelsen bifogas denna pressrelease och kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2012, samt hållas tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 19 mars 2012. ChronTechs årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.chrontech.se, senast 3 veckor före årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar