Kallelse till extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB (publ.)

 

Som tidigare meddelats har ChronTechs styrelse beslutat att sammankalla till en extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 19 augusti 2011 kl. 10.00, se bifogad kallelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28

e-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

 

 

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar