Ny analysmetod del i ny plan för klinisk utveckling av GPG

Ny analysmetod del i ny plan för klinisk utveckling av GPG® Tripeps styrelse har antagit en ny plan för klinisk utveckling av GPG® baserad på en nyutvecklad metod för direkt mätning av GPG® i blod. Tripep har även patentsökt en nedbrytningsprodukt av GPG® med antiviral effekt. I tidigare kliniska studier har Tripep inte kunnat mäta förekomsten av GPG® i blod utan förlitat sig på en indirekt metod för att mäta förekomst av anti-viral effekt efter GPG-intag. Bolaget har nu utvecklat en analysmetod som möjliggör mätning av mängden GPG® direkt i blod. Kvalitetssäkring av metoden beräknas vara färdig under mars/april 2002. Tripep har även funnit att en av GPG®s nedbrytningsprodukter har god HIV- hämmande effekt. GPG® är således delvis en så kallad "pro-drug", dvs en molekyl ur vilken ett läkemedel skapas i kroppen. En separat patentansökan har inlämnats för denna aktiva nedbrytningsprodukt. En analysmetod även för denna nedbryt-ningsprodukt är under utveckling. I det fall nedbrytningsprodukten står för hela eller delar av den HIV- hämmande aktiviteten kan ändå utvecklingen av GPG till ett läkemedel fortsätta. När ovanstående arbete är klart (beräknat till våren 2002) har Tripep på inrådan av bolagets Scientific respektive Clinical Advisory Board, beslutat starta en ny fas I-studie för att utröna bästa administrationsform för GPG®. Anledningen är att patienternas upptag av GPG® i den pågående fas II studien befaras ha påverkats av den beredningsform (gelatinkapslar) som använts. Gelatin innehåller till stor del samma aminosyror som GPG® vilket misstänks kunna störa upptaget av GPG från tarmen till blodet. I syfte att utreda detta kommer därför andra beredningsformer, bl a ett av Tripep utvecklat dospulver som drickes, att kliniskt utvärderas. Parallellt kan även GPG® komma att ges som injektion till en annan grupp. Under förutsättning av bra resultat i dessa upptagsstudier på friska frivilliga personer planeras start av fas II kliniska studier under andra halvåret 2002. Patienterna i fas II studien kommer att vara behandlingsnaiva HIV infekterade patienter, dvs patienter som inte tidigare behandlats mot HIV-virus. Målsättningen med studien är att fastställa att GPG® påverkar HIV-virusets förökning i människa på samma fördelaktiga sätt som visats i provrörsförsök. För ytterligare information kontakta Hans Möller, VD, telefon 08-449 84 80, mobil 0708-15 16 89, e-post: hans.moller@tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00050/bit0001.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar