Patient-rekrytering till fas I/II-studien av ChronVac-C® för behandling av kronisk hepatit C virusinfektion har påbörjats

Igår startade patient-rekryteringen den kliniska studien av det behandlande vaccinet ChronVac-C® som ges med hjälp av Inovios Medpulser® DNA Delivery System (DDS). Efter initiala analyser kommer behandlingen att påbörjas. Studien omfattar total 12 patienter indelade i fyra dosgrupper. Varje patient kommer att få fyra ChronVac-C® vaccinationer givna med en månads mellanrum. Efter sista vaccinationen följs patienterna ytterligare sex månader.

”Vi är mycket glada att vi nu enligt lagd tidsplan börjar ta in patienter i den första studien på människa av vårt ChronVac-C® vaccin”, säger Tripeps VD Jan Nilsson.

ChronVac-C® är ett behandlande vaccin, det vill säga ett vaccin som ges till personer som redan är infekterade med hepatit C (”gulsot”), i syfte att förbättra deras immunsvar mot hepatit C virus och på så sätt bota dem från infektionen. ChronVac-C®-vaccin administreras med hjälp av Inovios Medpulser® DDS i syfte att ytterligare förstärka effekten av vaccinationen.

Studien utförs på Infektionskliniken och Gastrocentrum, båda vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge respektive Solna och omfattar fyra grupper om totalt 12 infekterade patienter att behandlas med stigande doser av ChronVac-C. Studiens huvudsyfte är att visa att behandlingen är säker, men också att utvärdera om behandlingen kan aktivera kroppens immunsvar och påverkan på virusproduktionen i levern. Den totala marknaden för läkemedel mot hepatit C-infektion uppskattas av Datamonitor till över 2 miljarder dollar 2005 och väntas växa till över 8 miljarder dollar 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63, e-post: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28, e-post: anders.vahlne@ki.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Prenumerera

Dokument & länkar