Tripep erhåller ett första patent i EU med ribavirin som vaccin adjuvans

Tripep har idag erhållit sitt första patent i EU för användandet av ribavirin som ett immunstimulerande adjuvans för både protein- och DNA-vaccin. Patentet skyddar alla immunogena kombinationer som dels innehåller ribavirin och dels ett antigen från virus, bakterier, mögel eller jästsvamp. Särskilda patentkrav skyddar kombinationer som innehåller ribavirin och protein eller DNA från hepatitvirus, vilket banar vägen för utveckling av nya läkemedel och behandlingsregimer för hepatit B- och C-virusinfektioner. Detta är det första EU-patentet som Tripep erhåller i denna patentfamilj och innebär ett stärkt skydd av Tripeps Ribacine-teknologi. Tripep har tidigare erhållit USA-patent för denna teknologi.

”Vi gläds åt detta första patent för Ribacine-teknologin i EU vilket stärker oss i vårt arbete med att utveckla nya adjuvans för våra vaccin och nya sätt att behandla och förebygga hepatitvirusinfektioner”, säger Tripeps VD Jan Nilsson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Prenumerera

Dokument & länkar