Tripep har fått godkänt att inleda fas I/II-studie av ChronVac-C® som behandling av kronisk hepatit C virusinfektion

Tripep har av Läkemedelsverket fått godkänt att inleda en klinisk fas I/II-studie av sitt ChronVac-C®-vaccin, administrerat med Inovios Medpulser® DDS. Studien – som är den första i världen på människa där ett DNA vaccin mot ett smittämne administreras med in vivo-elektroporeringsteknik – planeras att starta i september-oktober 2007. Detta är också den första studien i världen där ett DNA vaccin används som behandling mot hepatit C.

ChronVac-C® är ett behandlande vaccin, det vill säga ett vaccin som ges till personer som redan är infekterade med hepatit C (”gulsot”), i syfte att förbättra deras immunsvar mot infektionen. Det immunsvar som Tripeps ChronVac-C®-vaccin, administrerat med Inovios Medpulser® DDS, aktiverar har i djurmodell visat att det selektivt kunnat slå ut de leverceller som producerar hepatit C-virusprotein.

”Mer än 70 procent av personer som infekteras med hepatit C blir kroniska smittbärare och får en kronisk leverinflammation. Vid kronisk leverinflammation finns också risk för skrumplever och levercancer. Nu inleder vi den första studien i världen på människa där ett DNA-vaccin mot ett smittämne ges med hjälp av in vivo elektroporering. Som vi tidigare har rapporterat så har detta visat sig fungera mycket väl i alla modellsystem som har utvärderats, och det är glädjande att vi redan 18 månader efter vi startade vårt samarbete med Inovio kan inleda kliniska studier på människa”, säger Tripeps VD Jan Nilsson.

Studien – som kommer att utföras på Infektionskliniken och Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna – omfattar fyra grupper om totalt 12 infekterade patienter att behandlas med tre olika doser av ChronVac-C®. Studiens huvudsyfte är att visa att behandlingen är säker, men också att behandlingen kan aktivera kroppens immunsvar och om en påverkan på virusproduktionen i levern kan ses. Den totala marknaden för läkemedel mot hepatit C-infektion uppskattas av Datamonitor till över 2 miljarder dollar 2005 och väntas växa till över 8 miljarder dollar 2015.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63, e-post: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28, e-post: anders.vahlne@ki.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar