Tripep tecknar Letter of Intent med USA-baserade Inovio Inc för ytterligare ett gemensamt klinisk utvecklingsprojekt; ChronVac-B, ett behandlande vaccin mot kronisk hepatit B-virusinfektion

Tripep och USA-baserade Inovio Inc har idag tecknat ett Letter of Intent avseende en gemensam utveckling av ett behandlande vaccin mot kroniska hepatit B-virusinfektioner. Bolagen har redan ett pågående samarbete om utveckling av ChronVac-C, ett behandlande vaccin mot kronisk hepatit C virus-infektion, för vilket en fas I/II klinisk studie på infekterade patienter påbörjas denna månad. Det nya samarbetet mellan Tripep och Innovio bygger på kombinationen av Tripeps nyutvecklade ChronVac-B-teknologi som administreras med Inovios teknik för in vivo elektroporering. Nästan en tredjedel av världens befolkning har varit i kontakt med hepatit B-virus. Man uppskattar att 400 miljoner är kroniskt infekterade och att dessa har en ökad risk för allvarlig leverskada och cancer. Dagens godkända läkemedel har problem med biverkningar eller utveckling av antiviral resistens varför det föreligger ett stort behov av att förbättra behandlingen av patienter med kronisk hepatit B-virusinfektioner. Ett behandlande vaccin avser att förbättra den infekterades möjlighet att via en specifik aktivering av sitt immunförvar få kontroll över infektionen. För närvarande finns enbart ett förebyggande vaccin mot hepatit B på marknaden. Den sammanlagda marknaden för behandling av kroniska hepatit B och C virusinfektioner uppskattas till 3,5 miljarder USD.

”Det känns mycket bra att kunna bredda Tripeps projektportfölj med ytterligare ett samarbetsprojekt med Inovio. Vi vet redan nu att kombinationen av Tripeps och Inovios teknologier fungerar mycket väl ihop vilket innebär att vi förväntar oss att snabbt kunna ta detta nya projekt till klinisk fas.” säger Tripeps VD Jan Nilsson.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Prenumerera

Dokument & länkar