Bokslutskommuniké 2017

VD har ordet

Som teknikbolag med benen i två heta och snabbväxande branscher som VR och drönare vill FastOut alltid snabbare framåt. Nu har vi ett bättre läge än någonsin att höja blicken och öka ambitionsnivån.

2017 blev året då vi lanserade FastOut VR med en ny stark abonnemangsmodell som skapar stadigt ökande intäkter för FastOut. Den nya modellen sjösattes under våren 2017 och blev snabbt en populär tjänst bland både svenska och utländska mäklarkontor då den kombinerar FastOut VR med drönarvyer. Försäljning av abonnemangen ökade stadigt under året och står nu för majoriteten av intäkterna. Modellen dämpar också tidigare säsongseffekter och ger betydligt mer förutsägbara intäktsflöden. Den skapar helt enkelt en högre stabilitet för FastOut.

Att som ett bolag med stora tillväxtambitioner tvingas brottas med konsekvenserna från drönardomen i oktober 2016 var krävande då det lamslog vår verksamhet i nästan ett halvår. Det är nu lagt bakom oss och jag kan lova att framtidsutsikterna för FastOut känns positivare än någonsin. Konsekvenserna från domen visade sig också bli en renande process som ledde oss till den nya produkten FastOut VR och en helt ny digital strategi.

Första steget i den nya digitala strategin lanserades nu i januari. Först ut blev vår nya globala modell och landningssida riktad till världens alla drönarpiloter. Plattformen öppnades upp och vem som helst kan nu registrera ett pilotkonto och börja flyga med FastOuts pilotapp och få tillgång till webbplattformen med full funktionalitet för att skapa VR-upplevelser. Begränsningen för en gratisanvändare är att endast en länk kan publiceras och delas.

Det andra steget inom ramen för den nya digitala strategin var en konsumentprodukt som lanserades via hitta.se. Hitta.se, som har tillgång till en stor andel av FastOuts drönarvyer, har omkring 120 000 besökare varje månad som använder just drönarvyerna. På respektive drönarvy finns numera en knapp som länkas till ett nytt flöde hos FastOut där besökarna får möjlighet att skräddarsy och köpa en högupplöst stillbild av vald vy. Det krävs bara ett betalkort för att slutföra ett köp och all leverans sker digitalt utan manuell handpåläggning från FastOut.

Tredje produkten ut inom ramen för den digitala strategin blev FastOut VR för fotografer. Med nya modellen och landningssidan har vi också öppnat upp webbplattformen och appen FastOut VR till världens alla fotografer. Alla med en VR-kamera som stöds av appen FastOut VR kan nu använda FastOuts teknik och börja skapa VR-tourer samt områdesbilder i 360° från marknivå. På samma sätt som med pilotmodellen så är begränsningen för en gratisanvändare att endast en länk kan publiceras och delas.

Vår ambition med den nya digitala strategin är att ta vara på den enorma möjlighet det innebär för ett bolag som FastOut, som har en stark IT-plattform som ligger i framkant, och verkar i två snabbväxande branscher med drönare och VR. Därför är det mycket viktigt att locka så många som möjligt med en attraktiv modell. Tanken med den enkla registreringen, en gratisversion med full funktionalitet och de tydliga abonnemangsnivåerna är att lättare konvertera nya användare till betalande kunder likt den beprövade modellen (Attract - Engage - Convert).

Mycket mer är under utveckling av vårt tekniska team. Produkter / tjänster i linje med den nya digitala strategin som under 2018 ska finnas på FastOuts hemsida är:

 • FastOut Pilot till världens drönarpiloter (lanserad)

 • FastOut VR till världens fotografer (lanserad)

 • Möjlighet att skräddarsy och digitalt köpa högupplösta stillbilder från befintlig bildbank via kortbetalning

 • Möjlighet att skräddarsy och digitalt köpa interaktiva 360° drönarvyer från befintlig bildbank via kortbetalning

 • Möjlighet att enklare lägga en beställning på unika drönartjänster från piloter i FastOuts nätverk

Vi vet att vi är på rätt väg här, även om det kommer att krävas tålamod för att få genomslag för vår nya digitala satsning och globala spridning. Med växande intäkter från det vi kallar för enterpriseabonnemang, fler kundunika beställningar från befintliga kunder samt den nya digitala strategin med dess enorma potential så rör vi oss närmare operativ lönsamhet i bolaget.

Den genomförda nyemission gav också två viktiga beståndsdelar. Nya resurser i form av ca 6,7 miljoner kronor (före emissionskostnader) för att kunna ta vår modell och vision flera steg närmare lönsamhet och starkare tillväxt. Det stora förtroende som befintliga och nya aktieägare visat oss har även ett stort värde.

Med ökat fokus på digital strategi och skalbarhet ser vi också betydligt lägre kostnader för försäljning, vilket såklart förbättrar den underliggande lönsamheten.

Givet den positiva trenden är vi säkra på att vi har rätt riktning, tjänster och modeller. Däremot kan vi inte annat än vara missnöjda med att vi inte klarat att leverera en starkare tillväxt samt ett starkare resultat än vi gjort från 2016 till 2017. Då är det en klen tröst att vi har en del uppenbara engångshändelser som vi skulle kunna huka oss bakom.

För helåret 2017 ökade intäkterna med 10 procent från ca 6 miljoner till 6,6 miljoner kronor jämfört med 2016. Men om vi tittar på det sista kvartalet för året är siffrorna desto mer glädjande. Det fjärde kvartalet 2017 var intäkterna närmare 2,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört mot kvartal 4 under 2016 med 52 procent.

Med det sagt och levererat ser vi framåt med större ambitioner och bättre möjligheter att förverkliga vår vision att bli ett globalt tillväxtföretag inom VR och drönare.

Alexander Greidinger

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB


Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2017

Totala intäkter uppgick till 2,2 MSEK (1,4)

Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-2,2)

Periodens resultat uppgick till -2,0 MSEK (-2,3)

Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,04)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2016.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI-DECEMBER 2017

Totala intäkter uppgick till 6,6 MSEK (6,0)

Rörelseresultatet uppgick till -7,3 MSEK (-6,3)

Periodens resultat uppgick till -7,3 MSEK (-6,4)

Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,11)

Siffror inom parentes avser perioden januari-december 2016.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2017-12-31, 57 802 907 aktier.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2017. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport ett 2018 2018-04-27

Delårsrapport två 2018 2018-08-28

Delårsrapport tre 2018 2018-10-30

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras till den 16 maj 2018 i Bolagets lokaler på Karlavägen 40 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets hemsidor från den 25 april 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.12.31)

 • Finlands största bostadssajt Etuovi.com gick i januari live med 360° drönarvyer från FastOut.

 • FastOut meddelade i februari att bolaget expanderar verksamheten till Portugal med första kunden signerad.

 • FastOut fick den 15 februari godkänt från Länsstyrelsen att återuppta drönarfoto i Stockholms län i enlighet med Kameraövervakningslagen.

 • FastOut fick i mars nationellt tillstånd från Länsstyrelsen för att flyga och fota med drönare i hela Sverige i enlighet med kameraövervakningslagen.

 • FastOut lanserade i mars en unik VR-produkt för massmarknaden för att enkelt, billigt och snabbt skapa 360° VR-upplevelser.

 • FastOut anställde i mars Jonas Petrini Jaldeborg som ny försäljningschef. Han har en lång bakgrund inom försäljning och har också varit Country Manager för Hästens Sängar.

 • FastOut kontrakterade en första återförsäljare i Indonesiens huvudstad Jakarta i maj.

 • FastOut kommunicerade i maj samarbete med den japanska elektronikkoncernen Ricoh. Ricoh levererar bland annat VR-kameran som säljes med FastOut VR.

 • Joakim Stenberg valdes på årsstämman i maj till ny styrelseledamot i FastOut Int AB.

 • FastOut tecknade i maj avtal med sina första mäklarkontor i Finland för produkten FastOut VR.

 • FastOuts kund ​Hitta.se​ investerade i juni i access till fördubblat antal drönarvyer. Det innebär att besökarna på Hitta.se kommer att kunna ta del av fler än 16 000 olika 360° drönarvyer när projektet är slutfört.

 • FastOut tog genom två riktade nyemissioner i juni in dels 1 miljon SEK från IT-investeraren Jonas Litborn och dels ytterligare 500 000 SEK från Bridge 140 AB, som investerar i teknikbolag.

 • I juni kom beskedet att från och med 1 augusti 2017 blir det tillåtet att flyga med kameraförsedda drönare utan att först söka tillstånd under kameraövervakningslagen, efter ett beslut i riksdagen. Lagändringen är en seger för den växande drönarbranschen i Sverige.

 • FastOut meddelade i juli att mäklarkunder som använder FastOut nu kan få sina VR tourer publicerade på Hemnet.

 • Under juli meddelades att flera nya avtal tecknas på Costa Blanca kusten i Spanien.

 • I augusti släppte bolaget en uppdaterad app mot drönarpiloter.

 • Bolaget lanserade i september en strategisk digital satsning för snabbare tillväxt.

 • Under september uppdaterade FastOut marknaden om sin tillväxt i återkommande abonnemangsintäkter.

 • I oktober meddelade FastOut att bildbanken med 360° vyer på Costa Blanca-kusten utökas.

 • Bolaget meddelade i början av oktober att man ska genomföra en företrädesemission.

 • FastOut fick i oktober en större beställning från Gran Canaria.

 • FastOut meddelade att man genomför ett testprojekt i USA i slutet på oktober.

 • Ny reklamfilm för drönarentusiaster presenterades i slutet av oktober.

 • FastOut meddelade i början på november att företrädesemissionen blev fulltecknad.

 • I mitten av november fick FastOut publicitet i USA för sitt testprojekt.

 • FastOut meddelade i mitten av december att intäkter från abonnemang passerar 420 000 kr i månaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • FastOut lanserade i januari en ny global modell för drönarpiloter.

 • I början av februari lanserade FastOut en konsumentprodukt där det blir möjligt att köpa högupplösta stillbilder från FastOuts bildbank.

 • Under februari lanserades även en ny modell för appen FastOut VR mot konsumenter.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Edselius, styrelseordförande FastOut,  +46 (0)730 911 211

Denna information är sådan information som FastOut Int. AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring. Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar