FastOut omorganiserar för ökat internationellt fokus

Drönarbolaget FastOut genomför en omorganisation av verksamheten för att tydligare fokusera på nya geografiska marknader.

För en dryg vecka sedan meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom i ett mål avseende kameradrönare. Domstolen gjorde klart att kameradrönare som kan användas för personövervakning faller under kameraövervakningslagen (KÖL). Som tidigare kommunicerats finns det en stor skillnad mellan målet och hur Fastout bedriver sin verksamhet då det inte fanns några tekniska begränsningar att ta hänsyn till i målet.

FastOut har tagit fram flera tekniska begränsningar samt nya krav på piloter som gör att övervakning inte kan ske, vilket i sin tur enligt våra bedömningar bör medföra att KÖL inte blir applicerbar. Detta stöds även av juridisk expertis. Vi har fått många frågor från piloter om denna lösning är 100 procent säker. Innan FastOuts modell har prövats är det av naturliga skäl inget som någon kan garantera. Eftersom vi inte vill hamna i en potentiell situation där våra anslutna drönarpiloter riskerar rättsliga påföljder till följd av det oklara läget har FastOut beslutat att det mest ansvarsfulla i denna situation är att avvakta med att ta nya drönarfoton i Sverige, tills rättsläget ser annorlunda ut eller tills Länsstyrelsen givit tillstånd alternativt tagit fram föreskrift för undantag.

Positivt är att Länsstyrelsen redan verkar ha öppnat för möjligheten att ansöka om generella tillstånd över hela landet och ser nu över hur man ska underlätta ansökningsprocessen för bolag som jobbar med drönare i kommersiellt syfte. Här hoppas man ha en ny blankett klar redan under november enligt Linneá Tegernäs, jurist på Länsstyrelsen i Stockholm:

http://www.idg.se/2.1085/1.668517/dronare-lag-filma-fota-forbjudet

FastOut kommer inte att sitta avvaktande och vänta utan istället aktivt kontakta Länsstyrelser för att påverka, snabba på och undersöka möjlighet till tillstånd alternativt undantag som inte begränsar verksamheten.

På kort sikt kommer det att påverka intäkterna negativt, då vi inte i dagsläget kommer att ta nya bilduppdrag i Sverige.

På längre sikt bedöms påverkan av beslutet som marginell då vi har förhoppning att en lösning kommer inom kort. Utöver detta är Sverige en av många marknader där FastOut kommer att vara verksamma, och en större internationell närvaro är ett sedan tidigare ett uttalat mål.

Vi fokuserar därför nu våra resurser på att etablera FastOut i fler länder och i ett högre tempo. Det medför en intern omorganisation, som vi kommer att genomföra skyndsamt. Allt för att ha ett optimalt team för just utlandsetableringar.

“Vi måste på ett ansvarsfullt sätt fatta nya beslut när nya förutsättningar påverkar bolaget. Ansvaret gäller gentemot våra aktieägare, anslutna drönarpiloter och mot bolaget FastOut som har stora internationella ambitioner. Vi beklagar det oklara rättsläget som uppstått i Sverige men väljer att agera snabbt för att inte tappa momentum. Därför inleder vi direkt en omorganisation inom bolaget”, säger Alexander Greidinger, VD för FastOut.

FastOut följer även noggrant de rättsliga processerna och den utredning avseende hur KÖL ska tillämpas på ny teknik som kameradrönare. Utredningen ska presenteras för regeringen senast den 28 februari 2017.

FastOuts ledning och styrelse gör löpande bedömning av läget och har beredskap för att snabbt återuppta det aktiva arbetet med drönarfoto i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
ir@fastout.com

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar