Samarbete med Hitta.se fördjupas

VR- och drönarbolaget FastOuts kund Hitta.se investerar i fördubblat antal drönarvyer. Det innebär att besökarna på Hitta.se kommer att kunna ta del av fler än 16 000 olika 360° drönarvyer när projektet är slutfört.

Hitta.se var tidigt ute med att inse kundnyttan med 360° drönarvyer för att ge en snabb och översiktlig bild av ett område. Som en av Sveriges absolut största sajter med en räckvidd på över 3 miljoner individer i veckan (källa: Ocast.se) är Hitta.se en betydande kund för FastOut.

Samarbetet mellan FastOut och Hitta.se fördjupas genom att antalet drönarvyer fördubblas på Hitta.se. För detta investerar hitta.se en månatlig summa över en period på 12 månader.

För FastOut innebär affären utöver intäkten också ett ökat antal potentiella kunder via den beställningsfunktion som idag finns på Hittas drönarvyer och som genererar leads. Inom projektet ingår även att FastOut fotar flera viktiga svenska landmärken åt Hitta.se.

“Att en kund som Hitta.se är så nöjda att de dubblar kapaciteten av drönarvyer är ett mycket fint besked för FastOut. Besökarnas användning av drönarvyer för att orientera sig ökar snabbt. Det stärker också vår roll som klar marknadsledare och det är med glädje vi tar oss an uppdraget från Hitta.se”, säger Alexander Greidinger, VD på FastOut.

“Vår paroll på Hitta.se är ju att “Vi känner Sverige” och Drönarvyerna är ett spännande och omtyckt sätt att få överblick på ett område. Besökarna har tagit dem till sig och därför är det helt naturligt att utveckla tjänsten med fler vyer”, säger Richard Bergman, affärsutvecklingschef på Hitta.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Greidinger, VD FastOut

ir@fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017.

Om FastOut

VR- och drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar