Sista dagen för handel med BTA i FastOut.

Stockholm den 2 november 2016 - FastOut Int AB (publ) (”FastOut” eller ”Bolaget”) – genomförde nyligen en företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 8 043 272 aktier.  Fredagen den 4 november 2016 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är tisdagen den 8 november 2016.

Registrering av 8 043 272 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i FastOut till 56 302 907 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 815 145,60 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande - Thomas Edselius

Tel: 0730-911 211

ir@fastout.com

www.fastout.com

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar