Stor efterfrågan av FastOuts VR-produkt

VR- och drönarbolaget FastOut lanserade för bara tre veckor sedan en ny virtual reality-produkt för att snabbt, enkelt och billigt skapa 360° VR-upplevelser för massmarknaden. Efterfrågan har varit stor och redan har 25 kunder tecknat avtal med FastOut.

“Det är väldigt kul att intresset är så här stort och vi ser en stor potential med denna produkt”, säger Alexander Greidinger, VD på FastOut.

Kunderna för nya FastOut VR finns hittills på tre av bolagets marknader - i Sverige, Portugal och Spanien.

Med FastOuts nya paketering och abonnemangslösning får kunden tillgång till såväl FastOut VR som den unika databasen med befintliga 360° drönarvyer för att kunna skapa VR tourer från luften och in i bostad. Detta har tagits emot väl bland kunderna och gör att FastOuts produkt blir betydligt svårare för konkurrenter att kopiera.

FastOut VR är utvecklad för att vara mycket lättanvänd. Det tar inte mer än 10 minuter att till exempel fota, bearbeta och ladda upp en VR-tour för till exempel en lägenhet på 3 rum som är till salu.

Ordervärdet för de hittills 25 kontrakterade kunderna för FastOut VR ligger på ca 90 000 kronor per månad. Dessutom tillkommer en engångsintäkt till FastOut på sammanlagt ca 100 000kr för hårdvarupaket dessa kunder köpt.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Greidinger, VD FastOut Int AB

ir@fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

 Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar