Strategisk satsning på e-handel

VR- och drönarföretaget FastOut har påbörjat utvecklingen av en publik e-handelslösning mot både kunder och drönarpiloter. Digital försäljning ska snabbare och med lägre kostnader öka tillväxten över flera marknader.

FastOut befinner sig i en situation då tjänster inom både VR och drönare växer kraftigt med ny teknik och nya användningsområden, och i gränssnittet mellan dem ligger FastOut i framkant. Vi har byggt en effektiv självbetjäningsplattform där kunder själva kan få tillgång till en databas med 10 000-tals 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Kunder kan också med appen FastOut VR själva skapa unika upplevelser för att till exempel låta sina användare navigera från översiktlig områdesvy till en interiör VR-tour i en fastighet. I samband med FastOuts nya abonnemangslösning, som lanserades under våren, har vi också hittat en lönsam och skalbar intäktsmodell som också minskar säsongsvariationerna.

Via plattformen får våra kunder också access till det växande antal drönarpiloter som ansluter sig, vilket gör det lätt att lägga beställningar på unika drönaruppdrag.

För våra piloter erbjuder vi en smart sharing economy-modell samt en mjukvara som låter piloter automatiskt ta panoramor via vår pilotapp. Dessa panoramor redigeras och tillbaka får piloter en färdig 360° vy som lagras i FastOuts moln och som kan skräddarsys via plattfomen innan den delas digitalt med kunder. Vi ser också en trend att begreppet drönarpiloter och kunder smälter samman då vi nu har kunder som köper egna drönare och vill använda sig av vår plattform, som är själva ryggraden i FastOuts verksamhet.

“Plattformen Fastout har byggt är unik och kraftfull på många sätt men vi behöver öppna upp den mer och göra våra produkterna mer tillgängliga, för att öka tillväxttakten. Kunder ska inte behöva gå via säljorganisationen för att få access till våra tjänster och produkter utan det ska räcka med att man har ett kreditkort i bakfickan. Drönarpiloter ska förutom att ta uppdrag av FastOut lättare kunna använda vår plattform som ett verktyg för att själva skapa VR-upplevelser och sälja produkter till sina egna kunder, och här har vi en enorm potential när vi ser hur snabbt branschen växer”  säger Alexander Greidinger, VD på FastOut.

Med det i åtanke har nu FastOut påbörjat ett stort och viktigt strategiskt utvecklingsarbete att bygga en starkare e-handelslösning som tydligare lyfter fram den unika plattformen mot både drönarpiloter och kunder. Då kan vi dra full nytta av den nya abonnemangsmodellen som visar god underliggande lönsamhet och skalbarhet.

Den nya e-handelslösningen kommer att lanseras i etapper med start under hösten 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

ir@fastout.com

Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar