Teckningstid inleds i FastOuts emission inför planerad notering på AktieTorget

Den 27 november 2015, inleds teckningstiden i FastOut Int. AB:s (FOUT) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper från och med den 27 november till och med den 14 december 2015. Fulltecknad emission tillför FastOut 5,5 MSEK före emissionskostnader. FastOut har erhållit garantiåtaganden om 4,3 MSEK, motsvarande cirka 80% av emissionslikviden.

Dotterbolaget FastOut AB, med säte i Stockholm, ägs 100 procent av moderbolaget FastOut Int. AB som är ett publikt aktiebolag. Dotterbolaget FastOut är verksamt inom IT- och mobilapplikationer. Bolaget skall bedriva, utveckla, äga och sälja IT-relaterade produkter och tjänster. FastOut grundades 2013 och har sedan cirka två år tillbaka utvecklat en IT-plattform som riktar sig primärt till mäklare, kommuner, turism, bygg och fastigheter samt media. Bolaget lanserade IT-plattformen, som har samma produktnamn som företagsnamn, våren 2015 med avsikt att låta Bolagets kunder via webben enkelt bestämma och skapa sina egna vyer.

FastOuts affärsidé består i att via Bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloter. Genom Bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för Bolagets kunder genom att kunderna kan beställa och skapa interaktiva vyer som kan publiceras enkelt på webben och i mobilen.

Thomas Edselius, styrelseordförande i FastOut, kommenterade emissions- och listningsbeslutet:

”Vi ser fram emot kommande emissionsprocess och noteringen på AktieTorget.Alla företag med en produkt eller tjänst som är kopplad till ett geografiskt läge är potentiella kunder till FastOut, vilket innebär en stor global marknad.
Vi har tecknat avtal med kunder inom samtliga av våra segment, vilket visar att efterfrågan finns och att vår affärsmodell håller. När vi under kommande år lanserar plattformen globalt och mot nya segment ökar storleken på vår potentiella marknad avsevärt.Genom att notera bolaget på AktieTorget får vi en fot i kapitalmarknaden vilket underlättar för oss i vår expansion.”

Håkan Lindgren, VD, tillade:

”Det är många företag som har ett behov av att lyfta fram deras geografiska läge och där såg jag möjligheten redan år 2010, att med hjälp av drönare eller helikoptrar, göra detta med 360 graders vyer, som FastOut i dagsläget erbjuder användarna via vår IT-plattform. Genom nyemissionen och noteringen på AktieTorget flyttar vi fram våra positioner och höjer vår ambition ytterligare. Under det kommande året har vi nu för avsikt att lansera FastOut i tre nya länder och expandera vår IT-plattform med 360 graders vyer utanför Sveriges gränser. Jag ser väldigt ljust på framtiden för FastOut och nu tar jag och Bolaget ett stort steg framåt!”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Om FastOut:                                                                                               

Håkan Lindgren                                                                     

VD FastOut                                                                                            

Telefon: 072-729 18 80                                                                  

E-post: hakan.lindgren@fastout.com

Om emissionen:  

Rådgivare, Partner Fondkommission AB
Telefon: 031- 761 22 30                  

E-post: emissioner@partnerfk.se

Ytterligare information, bland annat kalendarium för bolagsträffar och emissionserbjudandet i sammandrag finns på sidorna nedan, samt i efterföljande bilagor.

Bolagets hemsida:                   www.fastout.com/investor

Emissionssida:                        http://aktietorget.se/Instrument.aspx?ID_Company=419

Kundinriktad hemsida:             www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar