Årsredovisning 1999

AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI

FASTIGHETSPARTNER SKA:
• äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter
• förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter
• prioritera kommersiella- och projektfastigheter i Stockholm
• genom fastighetsförsäljningar tillföra bolaget en kassa på ca  MSEK
• förvärva och utveckla bolag inom IT-området och medicinsk teknik
• prioritera värdetillväxt och kassaflöden


Fastighetspartner NF AB (publ)
Box 314
101 26 Stockholm
Drottninggatan 33
Tel: 08-402 34 60
Fax: 08-402 34 90
e-mail: info@fastighetspartner.se

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar