Bokslutsrapport per 1998-12-31

• Årets resultat efter skatt 78,4 mkr (1,6) och resultat per aktie 1:48 kr (0:04)
• Substansvärde per aktie 17:75 kr (16:10)
• Fastighetsförsäljningar 665 mkr med reavinst 96,3 mkr
• Fastighetsförvärv 259 mkr
• Hyresintäkter 385 mkr (390)
• Resultatutveckling de senaste tre åren


Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar