Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

 • Hyresintäkterna för perioden januari - juni ökade med 15,9% och uppgick till 358,4 (309,3) MSEK.
 • Driftnettot ökade med 23,4% och uppgick till 228,0 (184,8) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 63,6 (59,7)%.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 132,1 (104,7) MSEK, per aktie 2,49 (2,00) kr.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 315 MSEK.

 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 8 361,8 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
 • Resultat efter skatt uppgick till 148,1 (189,4) MSEK, per aktie 2,79 (3,62) kr.
 • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:
  -       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr

  -       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK

  -       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK

  -       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013 kl 12:30.

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar