Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999

RESULTAT
Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 39,3 MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till -5,6 MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 7,4 MSEK.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hyresintäkterna för perioden uppgick till 87,6 MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste tre kvartalen.


Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar