FastPartner AB (publ) emitterar obligationer om 200 MSEK

FastPartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 200 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 MSEK (ISIN: SE0007576947), varav obligationer om 300 MSEK emitterades i september 2015.

Obligationerna emitterades till kurs 99,075%. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M + 3,50 procentenheter och har slutligt förfallodatum i september 2019.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland fastighetsförvärv. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare till FastPartner i obligationsemissionen.

Stockholm den 23 november 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 23 november 2015 kl. 15:15.

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar