FastPartner avyttrar fastigheter i Upplands Väsby

FastPartner har tecknat avtal om att avyttra fastigheterna Nedra Runby 1:9 och 1:11 i Upplands Väsby. Förvärvare är Upplands Väsby kommun som behöver fastigheterna som ett led i den fortsatta utvecklingen av området Väsby Entré.

Försäljningen är villkorad av att kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun fattar beslut den 22 september 2014 om att genomföra förvärvet.

Upplands Väsby kommun tillträder fastigheterna preliminärt under januari månad år 2017.

Stockholm den 2 september 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65      

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar