FastPartners valberedning justerar förslag till årsstämman 2017

Styrelseledamoten Ewa Glennow har meddelat FastPartners valberedning att hon avböjer omval vid årsstämman 2017. Valberedningen justerar därför sitt förslag till årsstämman och föreslår Sven-Olof Johansson till ny styrelseledamot.

Närmare presentation av Sven-Olof Johansson finns på bolaget hemsida.

Således föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Peter Carlsson, Lars Wahlqvist, Charlotte Bergman och Katarina Staaf samt av den nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller. Valberedningen föreslår nyval av Sven-Olof Johansson som styrelseledamot.

I samband med valberedningens justerade förslag har följande handlingar till årsstämman uppdaterats:

  •  Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma,
  •  Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelsens sammansättning,
  •  Punkten 14–16 i Kallelse till årsstämma, och
  •  Information om föreslagna styrelseledamöter.

De uppdaterade handlingarna återfinns på bolagets hemsida.

Stockholm den 10 april 2017

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Keller, Valberedningens ordförande
Tel: 0707 – 74 68 03

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 18:15.

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar