Företagshotellet i Söderhamn, en lyckad satsning för FastPartner

Fastigheten Björnänge 5:1 förvärvades av FastPartner 2005. Vid förvärvet var samtliga ytor i fastigheten uppsagda för avflyttning. Genom ett omfattande byggprojekt har hela fastigheten iordningställts till ett Företagshotell. Av den totala uthyrningsbara ytan om 33 700 kvadratmeter är nu mer än hälften uthyrd, varav 3 200 kvadratmeter har hyrts ut under år 2008. Förhandlingar pågår med ytterligare hyresgäster.

FastPartner erbjuder hyresgästerna att i stort sett själva få bestämma lokalernas anpassning till deras egen verksamhet. Detta är en viktig anledning att uthyrningen hittills varit så framgångsrik.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
Tel: 08-402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar