KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 26 april 2012

Utdrag ur förslaget till dagordning:

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor 50 öre
  • Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse
  • Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission för förvärvsändamål
  • Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 26 april 2012 kl 16.00 på Summit - Konferens, T-house, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, per fax 08-402 34 61 eller per telefon 08-402 34 60 senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2012.

För mer information, se bifogad kallelse till årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Keller, telefon. 070-7746803

www.fastpartner.se

Stockholm den 26 mars 2012
FastPartner AB

Anders Keller

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 10.00.

Taggar:

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar