Fazer donerar 200 000 euro till två högskolor

Fazer ger en donation till två högskolor för att stöda den inhemska toppforskningen. Helsingfors universitets agrikultur- och forstvetenskapliga utbildning och Hanken Svenska Handelshögskolan får båda motta en donation på 100 000 euro.

Fazer vill erbjuda produkter och tjänster som möjliggör en ansvarsfull livsstil i dag och i framtiden. Högskolorna är viktiga samarbetspartners, vid dem utförs betydande forskningsarbete och de utbildar branschens framtida toppexperter. Med dagens donation, den 22 april 2015, vill Fazer understöda vetenskaperna inom livsmedel och ekonomi samt forskningens fortbestånd i Finland.

Ett centralt område för Fazer inom livsmedelsvetenskapen är bland annat spannmålsteknologi. Utöver spannmål forskar man inom spannmålsteknologin i andra baljväxter som är viktiga växtproteinkällor. I Fazers målsättningar ingår bland annat att öka andelen växtprotein i de luncher som man serverar på sina  restauranger och på det sättet främja hållbar matproduktion.

”Donationsmedlen är viktiga både för forskningen och för de studerande. Den agrikultur-forstvetenskapliga kompetensen på 2000-talet innebär högteknologi och utgör en del av det även internationellt beryktade finländska biovetenskapliga och -teknologiska kunnandet”, berättar Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson.

”Vi är övertygade om att både Fazer och hela Finland behöver toppexperter inom livsmedel och ekonomi för att vara framgångsrika i framtiden, därför donerar vi medel till två centrala högskolor”, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzthum.

Fazer deltog i Hankens medelanskaffning redan år 2010 med en donation på 100 000 euro. Därtill har Fazer varit Hankens företagspartner i flera år. Den aktuella donationen fördjupar samarbetet ytterligare.

”En av hörnstenarna i Hankens framgång är förtroendet mellan högskolan, våra studerande, alumner och externa intressegrupper. Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet och forskningen utgör grunden för utvecklingen. Samarbetet med företagen är bron mellan teori och praktik vilket är både givande och inspirerande” säger Hankens rektor Eva Liljeblom.

Fazer är ett familjeägt företag som varit en del av finländarnas liv i snart 125 år. Karl Fazer var en av grundarna av den inhemska konfektyrindustrin och  finländarna har vuxit upp med Fazers smakupplevelser. Genom åren har den finländska livsstilen, matkulturen och finländarnas välmående utvecklats.

”Finländarna är allt mer intresserade av dagligt välmående, matens ursprung och de vill göra ansvarsfulla val. Det här sporrar oss till att forska och skapa helt nya produkter och tjänster som inspirerar finländarna till att njuta och må bra” konstaterar Vitzthum.

Ytterligare information:

Information om Fazer-koncernen www.fazergroup.com/sv/om-oss/

Ulrika Romantschuk, Senior Vice President, kommunikation och varumärkesledning, tel. +358 40 566 4246

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)fazer.com

Fazer-koncernen
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning 2014 uppgick till mer än 1,6 miljarder euro och företaget har över 15,000 anställda. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact (GC)

Vi skapar smakupplevelser

Om oss

Fazer-koncernen Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider och mjölkfria produkter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Vi har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är Mat med mening. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. Vi skapar smakupplevelser

Prenumerera

Dokument & länkar