Fazer driver på omställningen till en mer hållbar spannmålsodling

Produktionen av mat inverkar på miljön, och stor miljöpåverkan ligger i odlingsledet. Fazer har antagit tio principer som ska bidra till livskraftiga åkrar, bördig jord och minskad övergödning. Principerna ska påskynda omställningen till en mer hållbar spannmålsodling med tydliga mål för minskad övergödning.  

Som en av Östersjöregionens främsta bageriaktörer, med egen kvarnverksamhet i Finland och på den bördiga Västgötaslätten i Sverige, står Fazer i position att påverka omställningen till en mer hållbar spannmålsodling. Därav har Fazer, i nära samråd med bönder, politiker, spannmålsproducenter och intresseorganisationer, satt upp tio odlingsprinciper som ska stötta en hållbar odling.

Principerna är kopplade till växtnäringsfrågan, kemikaliefrågan och biologisk mångfald och sju av dem syftar specifikt till att minska övergödningen från odlad mark. Fazer arbetar med principerna i såväl Sverige som i Finland. Genom Fazer-koncernens storlek har man möjlighet att driva utvecklingen inte bara i Finland och Sverige men även i Baltikum och Ryssland.

-        Våra odlingsprinciper innehåller konkreta åtgärder för att minska antalet näringsämnen som kommer ut i vattendrag och sjöar. Vi har ett ansvar att jobba aktivt för att näringen stannar kvar i åkrarna så att vi får en bördig jord och minimerar övergödning av våra vattendrag, säger John Poulsen, vd Fazer Kvarn i Sverige.

Sex av tio principer uppfylls redan idag fullt ut inom Fazer Kvarn och således av Fazer Bageri vad gäller de produkter vi bakar på mjöl från vår egen kvarn, tex. Fazer Surdegsbröd. Detta är tex. årlig växtodlingsplan, femårig växtrotationsplan och odling av fånggrödor och vinterbevuxen mark

Spannmålsvisionen är en del av Fazers åtagande för Östersjön
Målet om minskad övergödning är relevant för samtliga hav, sjöar och vattendrag. Som ledande livsmedelsaktör i Östersjöregionen och med verksamhet som täcker stora delar av kuststräckan finns ett extra ansvar att påverka Östersjön som är hårt drabbad av övergödning.

Fazer har sedan 2013 ett åtagande för Baltic Sea Action Group* som från 2018 innebär utökade satsningar inom områdena cirkulär ekonomi, vattenanvändning, materbjudande och hållbar spannmålsodling.

-        Spannmålsvisionen finns till för att stötta odlarna i deras arbete. Genom att slå fast generella riktlinjer hoppas vi öka andelen miljöförbättrande åtgärder i hela regionen, avslutar John Poulsen.

* Baltic Sea Action Group, BSAG, är en oberoende stiftelse som grundades 2008 med syftet att sammanföra alla aktörer som behövs för att rädda Östersjön. Detta inkluderar den politiska statsledningen i länderna runt om Östersjön tillsammans med myndigheter och den privata sektorn i dessa länder. Målet är att återställa den ekologiska balansen i Östersjön. 

Fazers principer för hållbar odling

Minimera övergödningen
1. Kontroll av växtnäringsbalans vart femte år
2. Årlig växtodlingsplan
3. Minimera övergödning och användandet av bekämpningsmedel: Femårig växtrotationsplan
4. Utför en jordmånsanalys vart femte till 10:e år
5. Inför precisionsodling, dvs val av odlingsmetoder och gödsel utifrån förhållandena
6. Odla fånggrödor och låt marken bli vinterbevuxen
7. Använd gödselmedel av återvunna näringsämnen som är fria från skadliga ämnen, ej slam från reningsverk

Skydda den biologiska mångfalden & minimera kemikalieanvändning
8. Lämna icke-odlad mark med vegetation för att gynna biologisk mångfall
9. Använd skadedjursbekämpning med hänsyn till människor och miljö (IPM-odling)
10. Undvika stråförkortningsmedel

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lilljeforss, Kommunikationsansvarig, Fazer Sverige
Tel: +46 72 526 49 91
E-post: cecilia.lilljefors@fazer.com

Fazer koncernen

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider och mjölkfria produkter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Vi har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är Mat med mening. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser

Taggar:

Om oss

Fazer-koncernen Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider och mjölkfria produkter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Vi har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 marknader. I Sverige har vi fyra bagerier, en kvarn, ett 40-tal bageributiker och cirka 200 restauranger och caféer på företag, skolor, universitet och inom försvar, sjukvård och äldrevård. Vår mission – Mat med mening – förverkligas av närmare 3300 medarbetare runtom på våra många hållbara och innovativa verksamheter. Kända varumärken i Sverige är bland annat Karl Fazer, Dumle och Tutti Frutti, Amica, och Fazer Food & Co, Frebaco, Froosh och Gateau samt Skogaholm och Fazer Rotfruktsbröd, Rågkusar, Frökusar med flera. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. Vi skapar smakupplevelser

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra odlingsprinciper innehåller konkreta åtgärder för att minska antalet näringsämnen som kommer ut i vattendrag och sjöar. Vi har ett ansvar att jobba aktivt för att näringen stannar kvar i åkrarna så att vi får en bördig jord och minimerar övergödning av våra vattendrag
John Poulsen, vd Fazer Kvarn i Sverige