Fazer kartlägger beteenden kring matsvinn: Stora skillnader mellan generationerna – äldre mer medvetna

En av tre svenskar slänger mat istället för att ta tillvara på den men över hälften tänker också på hur man skulle kunna slänga mindre. Det visar en ny undersökning från Fazer. Resultaten pekar också på stora generationsskillnader där äldre både slänger mindre mat och är mer medvetna om hållbarhet än yngre generationer.

Äldre mest medvetna om svinn

34 procent av respondenterna i Fazers undersökning menar att man ofta slänger mat istället för att ta tillvara på den. Beteendet skiljer sig mellan åldersgrupperna och de yngre uppger i betydligt högre utsträckning att maten går till spillo. 18 procent av dem mellan 56-80 år menar att man ofta slänger maten medan 49 procent i gruppen 15-22 år svarar detsamma. Över hälften (55 %) uppger däremot att man tänker på hur man ska slänga mindre. Det är den äldre målgruppen, som redan slänger minst, som funderar mest på hur man ska minska svinnet ytterligare (59 %). Bland dem mellan 15-22 år är det 39 procent som tänker på att minska svinnet.

Bäst-före-datumet inte avgörande

Totalt svarar 68 procent att man inte slänger en produkt bara för att bäst-före-datumet passerat om maten luktar och smakar bra. 17 procent svarade att man slänger maten även fast den inte blivit dålig. Hur man ställer sig till bäst-före-datumet skiljer också generationerna åt. En av fyra (26 %) bland de 15-22 år går på bäst-före-datumet medan bara drygt en av tio (12 %) av de äldre gör det.

-          Att minska svinnet är ett av våra viktigaste fokusområden och vi arbetar aktivt med att förstå och minska matavfallet inom hela verksamheten. För att minska matavfallet krävs ett gemensamt engagemang från oss företag tillsammans med offentlig sektor och konsumenter. Det finns både miljömässiga och etiska aspekter på att minska matavfallet, dessutom har vi en möjlighet att arbeta för att nå de svenska miljömålen, säger Mariana Granström, Senior Specialist Corporate Responsibility på Fazer.

Gästsvinnet en utmaning på restauranger

I Fazers restaurangkök arbetar kockar aktivt med att hålla matsvinnet nere och det svåraste för att lyckas med detta är att tillaga rätt mängd mat, det uppger 65 procent av kockarna i Fazers Smakpanel. Att förmå gästerna att slänga mindre mat och själva använda alla råvaror rätt i matlagningen är andra utmaningar enligt kockarna.

Mer från undersökningen:

 • Den främsta anledningen till att man slänger mat är att man lagar för mycket, det uppger 23 procent.
 • Att man planerar för dåligt och handlar hem för mycket (båda 18 %) är också vanliga anledningar till att maten hamnar i soporna.
 • En klar majoritet (84 %) menar däremot att man tycker det är viktigt att ta tillvara på råvaror istället för att slänga dem.

De som upplever att man ofta slänger mat istället för att ta tillvara på den:

 1. 15-22 år                    49 %
 2. 23-35 år                    44 %
 3. 36-55 år                    38 %
 4. 56-80 år                    18 %

Tänker ofta på hur jag ska slänga mindre: 

 1. 60-80 år                    59 %
 2. 23-55 år                    50 %
 3. 55-60 år                    49 %
 4. 15-22 år                    39 %

Vanligaste anledningarna till att vi slänger mat:

 1. Jag lagar för mycket mat               23 %
 2. Planerar för dåligt                          18 %
 3. Jag handlar för mycket mat           18 %
 4. Hanterar fel                                    17 %
 5. Jag köper fel                                    5 %

Om undersökningen: 1052 personer, i åldrarna 15-80 år, har svarat på undersökningen, genomförd i december 2014 av det oberoende undersökningsföretaget Cint/Snabba Svar, på uppdrag av Fazer i Sverige. 137 kockar anställda inom Fazer har också svarar på undersökningen, genomförd i januari 2014. 

Så arbetar Fazer med matsvinn 

 • Fazer har anammat principerna i EU’s avfallshierarki: förhindra, förberedelse för återvinning, materialåtervinning, annan återvinning t.ex. energi och deponi. Huvudmålet är att minska mängden avfallsfraktioner och reducera allt avfall.  
 • Fazer Food Services har som övergripande miljömål att minska matsvinnet till max 3 procent.
 • Fazer Food Services i både Finland och Sverige driver kampanjen "Mata inte sopmonstret!" i syfte att minska mängden mat som gästerna kastar. Kampanjen har varit mycket framgångsrik och bidragit till att matavfallet har minskat med upp till 75 % i vissa restauranger. 
 • Fazer Way in Production är Fazers gemensamma arbetssätt på bagerier och inom konfektyrproduktionen. Metoden går ut på att samordna processer och arbetssätt och ständigt förbättra dem. Att eliminera avfall är en av kärnprinciperna i Fazer Way in Production. 
 • För att minska svinnet från brödreturer har Fazer åtagit sig att donera bröd till Stadsmissionens nya social supermarket som öppnar senare i år.  
 • Fazer arbetar med att utbilda konsumenter med tips på hur man kan minska matsvinnet på hemmaplan genom att till exempel bli bättre på att utnyttja bröd som blivit torrt. Läs Fazers tips och recept här.  
 • Fazer är involverade i europeiska och nationella nätverk för att förstå och minska matavfallet, tex. SaMMa (samverkansgruppen för minskat matavfall) och EU Fusions  Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies

I Sverige står livsmedelshanteringen för häften av den totala övergödningen och matsvinnet är en betydande del. Det är hushållen som står för den störta delen av den mat som slängs. Minskat matavfall är en viktig åtgärd för att minska övergödningen och  begränsa klimatpåverkan vilket också är två av Sveriges nationella miljömål. Att minska mängden matsvinn är också ett mål i United Nations Sustainable Development Goals. Den 21-29 november pågår the European Week for Waste Reduction.

För mer information:

Sofia Liljefors Edlund, kommunikationsdirektör, Fazer i Sverige

Tel: 070-202 62 25,   sofia.liljefors-edlund@fazer.com


Fazer-koncernen

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning 2014 uppgick till mer än 1,6 miljarder euro och företaget har över 15  000 anställda. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact (GC).

Vi skapar smakupplevelser

Taggar:

Om oss

Fazer-koncernen Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider och mjölkfria produkter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Vi har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 marknader. I Sverige har vi fyra bagerier, en kvarn, ett 40-tal bageributiker och cirka 200 restauranger och caféer på företag, skolor, universitet och inom försvar, sjukvård och äldrevård. Vår mission – Mat med mening – förverkligas av närmare 3300 medarbetare runtom på våra många hållbara och innovativa verksamheter. Kända varumärken i Sverige är bland annat Karl Fazer, Dumle och Tutti Frutti, Amica, och Fazer Food & Co, Frebaco, Froosh och Gateau samt Skogaholm och Fazer Rotfruktsbröd, Rågkusar, Frökusar med flera. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. Vi skapar smakupplevelser

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att minska svinnet är ett av våra viktigaste fokusområden och vi arbetar aktivt med att förstå och minska matavfallet inom hela verksamheten. För att minska matavfallet krävs ett gemensamt engagemang från oss företag tillsammans med offentlig sektor och konsumenter. Det finns både miljömässiga och etiska aspekter på att minska matavfallet, dessutom har vi en möjlighet att arbeta för att nå de svenska miljömålen.
Mariana Granström, Senior Specialist Corporate Responsibility på Fazer