Fazer tar färska medel till hjälp i rekryteringen

Fazer-koncernen tar färska medel till hjälp i rekryteringen av personal. Idag intervjuade bolaget undantagsvis arbetssökande mitt i ett köpcenter. Fazer Amicas verkställande direktör Teija Andersen är orolig över bristen på arbetskraft inom köks- och restaurangbranschen som redan nu hindrar branschens tillväxt. Bolaget söker för närvarande tiotals kompetenta personer i huvudstadsregionen.

I opinionsundersökningar har Fazer i flera år varit en av de mest eftertraktade arbetsgivarna i Finland och i koncernens interna årliga personalundersökning ger medarbetarna sin arbetsgivare goda vitsord. Koncernen är en betydande sysselsättare i Finland: Fazer Amica har över 4 000 medarbetare i Finland, Fazer Bageri över 2 000 och Candyking över 200. Bolagets omsättning i Finland år 2006 var över 500 miljoner euro (kumulativ omsättning 1.1.2007-31.8.2007 cirka 350 miljoner euro).

Syftet med Fazers nya rekryteringsprogram är att öka kännedomen om hur mångsidigt arbetet inom måltids- och livsmedelsbranschen är och att underlätta sökandet av lediga arbetsplatser. Idag intervjuade Fazer potentiella medarbetare i köpcentret Kamppi i Helsingfors. Tusentals personer på väg till sitt arbete bjöds på smörgåsar av Fazer Bageri och information om lediga arbetsplatser.


Vem ska erbjuda smakupplevelser

Enligt Teija Andersen beror branschtillväxten bland annat på förändringarna i konsumentbeteendet. Finländarna äter allt oftare måltider som har tillagats någon annanstans än hemma.

Andersen säger att företagen i branschen har förberett sig på den ökande bristen på arbetskraft i många år. Trots detta måste arbetsgivarna nu se över sina framtida produktionsstrukturer. ”Det står klart att man allt noggrannare måste överväga var man ska placera sina värdefulla, kompetenta medarbetare om det råder brist på arbetskraft. I framtiden kan frågan också gälla vem som ska utföra det dagliga arbetet, såsom att tillreda god och hälsosam mat på arbetsplatser, i skolor, på daghem, servicehem osv. Arbetsplatserna inom servicebranschen kan inte flyttas till andra länder långt borta från personerna som använder tjänsterna”, säger Andersen.

För att förbättra tillgången på arbetskraft i Finland föreslår Andersen att man bland annat skulle kunna ge skoleleverna mer ingående och mångsidig yrkesintroduktion och även effektivisera språkutbildningen i finska för invandrare.


En höjning av matpriserna skulle minska bristen på arbetskraft

Andersen framför en ny synpunkt i diskussionen kring matpriserna. ”Idag uppskattar finländarna smakupplevelser. Vi måste komma ihåg att priset man betalar för en måltid också är ett bevis på att man värdesätter personerna som har tillagat den. På lång sikt kan en höjning av matpriserna också bidra till att minska bristen på arbetskraft inom branschen”, säger Andersen.

Undersökningar visar att ungdomarna gärna söker sig till yrkesinriktad utbildning. Bland annat kockyrket hör till ett av de populäraste yrkena.

”De positiva sidorna med yrkesarbete motsvarar allt fler ungdomars värderingar. På Fazer har vi alltid uppskattat gott arbete och att det utförs i god sammanhållning. Fazer Amica har långvariga anställningar och internationell verksamhet och dessutom råder det aldrig brist på arbete i branschen. Vi utbildar aktivt våra medarbetare och säkerställer att Fazer Amicas kvalitet vilar i goda händer. Det man en gång lärt sig har man nytta av för all framtid”, säger Andersen.

Fazer-koncernens lediga arbetsplatser på Internet: www.hyvätyömaistuu.fi
(med äldre webbläsare använd adressen www.hyvatyomaistuu.fi)

*) Fazer mäter hur nöjda medarbetarna är i en årlig personalundersökning (i samarbete med Corporate Image). Fazers arbetsgivarbild har mätts bl.a. i följande undersökningar: Työnantajamaine 2007 (T-Media) och Young Professionals: Top 30 Ideal Employers – Business (Universum Communications).


Om oss

Fazer-koncernen Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider och mjölkfria produkter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Vi har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är Mat med mening. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. Vi skapar smakupplevelser

Prenumerera

Dokument & länkar