Fazer utvecklar kakaons spårbarhet

Fazer utvecklar ansvaret i kakaons inköpskedja och senast år 2017 ska all kakao som Fazer använder vara spårbar och uppfylla kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion. Fazer deltar i arbetet med att utveckla förhållandena i odlarsamhällena i samarbete med World Cocoa Foundation. I augusti 2012 inleder Fazer en välgörenhetskampanj och medlen från den används till byggnation av en högstadieskola i Fazers fadderby Biéby i Elfenbenskusten.

I enlighet med sin förnyade strategi för kakaoinköp arbetar Fazer målmedvetet för att öka andelen inköp av ansvarsfullt producerad kakao med 10–15 procent årligen. Målet är att all kakao som Fazer använder senast år 2017 ska ha ett spårbart ursprung och uppfylla kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion. Utgångspunkten för ansvarsfulla kakaoinköp inom Fazer är utveckling av spårbarheten och World Cocoa Foundations principer: lönsamhet, människors välbefinnande och värnande om miljön.  

”Att utveckla kakaons spårbarhet är ett centralt mål. När vi vet varifrån vår kakao kommer kan vi vara säkra på att förhållandena i början av produktionen är som de ska. Det är viktigt för oss att konsumenterna kan göra ett ansvarsfullt val då de köper Fazers produkter”, sammanfattar Tom Lindblad, verkställande direktör för Fazer Konfektyr.

Tom Lindblad grundar sin uppfattning på en färsk undersökning, som visar att 41 procent av konsumenterna i Sverige uppger att frågor om etik och ansvar har betydelse för köpbeslut. Choklad anses inte vara speciellt problematiskt ur etisk synpunkt, men medvetenheten om ansvarsfrågor ökar (Research Insight 2012).

”Redan 2012 stiger andelen ansvarsfullt producerad kakao till cirka 30 procent av våra inköp. Vi gjorde de första inköpen av certifierad kakao år 2010, då vi köpte de första partierna UTZ-certifierad kakao. Just nu arbetar vi mycket med att förbättra spårbarheten. I år köper vi till exempel 700 ton kakao med spårbart ursprung från Nigeria via en organisation som heter Source Trust”, berättar Tom Lindblad. ”Vi är också aktiva för att skapa en gemensam europeisk standard för ansvar och spårbarhet när det gäller kakao.”

Lösningar på utmaningarna på kakaoodlingarna

Fazer besöker regelbundet kakaoländerna för att bekanta sig med de lokala förhållandena. Senast besökte Fazer-medarbetare Ghana och Nigeria i oktober 2011.

”Det är viktigt för oss att känna till förhållandena i de lokala odlarsamhällena, men också att hitta lämpliga partners och bekanta oss med deras verksamhetssätt och på så sätt bygga upp ett ömsesidigt förtroende med aktörerna i ursprungsländerna”, konstaterar Majlen Fazer, kvalitetsexpert inom kakao och choklad, som deltog i resan till Ghana. Hon betonar också betydelsen av samarbetet mellan aktörerna i den internationella kakao- och chokladindustrin när det gäller att utveckla förhållandena i odlarsamhällena.

”Vi är medvetna om utmaningarna i ursprungsländerna och vill göra vårt för att förbättra förhållandena på odlingarna och i samhällena. Odlarna kan till exempel öka skördens volym och höja dess kvalitet om de får lära sig de rätta metoderna, vilket i sin tur höjer deras inkomster och deras levnadsstandard. Vi deltar i just detta arbete i vår fadderby i Elfenbenskusten”, sammanfattar Majlen Fazer.

Fazer bygger en skola i sin fadderby Biéby i Elfenbenskusten

Fazer har en egen fadderby i Biéby i Elfenbenskusten. Fazer stöder Biéby via World Cocoa Foundations program ECHOES (Empowering Cocoa Households with Educational Solutions). Syftet är att ge de unga i odlarsamhället yrkesutbildning i kakaoodling i samband med den övriga skolundervisningen.

I år firar varumärket Fazer Blå 90-årsjubileum och i samband med det kommer Fazer göra en insamling som ska gå till byggnation av en ny skola i Biéby. För varje 200 grams Fazer Blå-chokladkaka som säljs under augusti 2012 doneras 5 Eurocent till byggnation av skolan. Välgörenhetskampanjen genomförs i alla länder där Fazer är verksamma.

Fazer har stött Biéby med 135 000 dollar via World Cocoa Foundation. Fram till slutet av år 2011 hade 560 ungdomar i byn fått undervisning i kakaoodling och 100 200 kakaoträd hade planterats på 55 nya kakaoodlingar enligt programmet ECHOES.

Företagsansvar har en betydande roll i all utveckling av affärsverksamheten på Fazer. Vi fattar miljömässigt hållbara beslut, säkerställer att våra produkters är säkra och våra råvaror ansvarsfulla samt arbetar för våra medarbetares välbefinnande. Affärsverksamhetens lönsamhet skapar en ekonomiskt hållbar grund för företagsansvaret. Fazer har varit medlem i World Cocoa Foundation sedan år 2005. Se även: www.fazer.se/Vart-ansvar1

Ytterligare information:

Tom Lindblad, verkställande direktör, Fazer Konfektyr, tel. 0400 452 226  tom.lindblad@fazer.com

Sofia Liljefors Edlund, kommunikationsdirektör, Fazer i Sverige, 070-202 62 25, sofia.liljefors-edlund@fazer.com

Om Fazer-koncernen

Familjeföretaget Fazer grundades år 1891 när Karl Fazer öppnade sitt första konditori i Helsingfors. Idag erbjuder Fazer-koncernen måltidstjänster samt bageri- och konfektyrprodukter med verksamhet i åtta länder. Kundfokusering, utmärkt kvalitet och samarbete är grundstenarna i Fazers verksamhet. Till koncernen hör två affärsområden, Fazer Food Services och Fazer Bageri & Konfektyr, som skapar smakupplevelser i sina respektive branscher. Fazer-koncernens omsättning var knappt 1,6 miljarder euro år 2011. Koncernen har ca 15 200 anställda.

Taggar:

Om oss

Fazer-koncernen 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första café i Helsingfors, med en mission att skapa mat med mening och passion för att skapa glädjestunder. I dag är Fazer ett internationellt, familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider och mjölkfria produkter, on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgångar grundas på Karl Fazers vision, värderingar och vågade kreativitet, hög kvalitet på produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till ca 15 000. Kända varumärken i Sverige är bland annat Karl Fazer, Dumle och Tutti Frutti, Amica och Fazer Food & Co, Frebaco, Froosh och Gateau samt Skogaholm och Fazer Rotfruktsbröd, Rågkusar, Frökusar med flera. Fazers verksamhet följer etiska principer baserade på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. Northern Magic. Made Real

Kontakt

Prenumerera