Cloetta Fazer rapporterar ökad försäljning men lägre rörelseresultat

Cloetta Fazers försäljning ökade under tredje kvartalet med 8 procent till 745 Mkr (692). Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader blev under tredje kvartalet 67 Mkr (89). Rörelsemarginalen uppgick till 9 procent (12,9).

– Genom bland annat framgångsrika nyhetslanseringar ökade Cloetta Fazers konfektyrförsäljning under det tredje kvartalet. Den relativt kyliga sommaren i Norden i år har också bidragit till försäljningsökningen, säger företagets koncernchef Jesper Åberg.

– Trots detta har Cloetta Fazer ett lägre resultat. Det beror främst på höjda råvarupriser, ökade produktionskostnader samt ökade kostnader för försäljnings- och marknadssatsningar, fortsätter han. För att kompensera de ökade råvarukostnaderna är en prisökning på marknaden nödvändig, vilket vi aviserade redan i första kvartalsrapporten. Utöver detta effektiviserar vi vår produktion ytterligare, vilket sker dels genom produktionsinvesteringar, dels genom redan aviserade personalminskningar.

Cloetta Fazers andel av konfektyrmarknaden i hela Norden ligger på 22 procent. Starkast är Cloetta Fazer i Finland med en marknadsandel på 40 procent följt av Sverige med 24 procent.

– Förvärvet av Karamellpojkarna, som vi informerade om den 1 oktober, görs som ett led i vår tillväxtstrategi. Karamellpojkarna är den tredje största aktören inom halstabletter i Sverige och genom förvärvet ökar vi vår försäljning med cirka 2 procent, avslutar Jesper Åberg.

Försäljningen under hela perioden januari – september ökade med 3 procent eller med 63 Mkr till 2.143 Mkr (2.080). Rörelseresultatet uppgick till 158 Mkr (211). Exklusive omstruktureringskostnader på 21 Mkr (6) blev rörelseresultatet 179 Mkr (217), vilket motsvarade en rörelsemarginal på 8,4 procent jämfört med 10,4 procent föregående år. Nettoresultatet uppgick till 129 Mkr (158).

Kontakt

  • Fazer Konfektyr Service AB
    . .
    .
    .

Prenumerera

Dokument & länkar