Delårsrapport för Cloetta Fazer januari-juni 2007

ANDRA KVARTALET
* Nettoomsättning 658 Mkr (656)
* Rörelseresultat 33 Mkr (54), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,9 procent (8,2)
* Resultat efter finansiella poster 39 Mkr (60)
* Resultat efter skatt 28 Mkr (44)
* Resultat per aktie före och efter utspädning 1:11 kronor (1:79)

FÖRSTA HALVÅRET
* Nettoomsättning 1.398 Mkr (1.388)
* Rörelseresultat 112 Mkr (122, exklusive avvecklingskostnader för Norrköpingsfabriken 128 Mkr),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,0 procent (9,2)
* Resultat efter finansiella poster 125 Mkr (129, exklusive avvecklingskostnader för Norrköpingsfabriken 135 Mkr)
* Resultat efter skatt 91 Mkr (94)
* Resultat per aktie före och efter utspädning 3:72 kronor (3:88)

För ytterligare information kontakta vd och koncernchef Jesper Åberg, mobil +46 70-180 21 01 eller ekonomidirektör Curt Petri, mobil +46 70-593 21 69. www.cloettafazer.se

Dokument & länkar