Delårsrapport för Cloetta Fazer januari-september 2007

JULI-SEPTEMBER
* Nettoomsättning 745 Mkr (692)
* Rörelseresultat 46 Mkr (89)
* Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 67 Mkr (89) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0 procent (12,9)
* Resultat före skatt 53 Mkr (89)
* Nettoresultat 38 Mkr (64)
* Resultat per aktie före och efter utspädning 1:60 kronor (2:64)

JANUARI-SEPTEMBER
* Nettoomsättning 2.143 Mkr (2.080)
* Rörelseresultat 158 Mkr (211)
* Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 179 Mkr (217) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,4 procent (10,4)
* Resultat före skatt 178 Mkr (218)
* Nettoresultat 129 Mkr (158)
* Resultat per aktie före och efter utspädning 5:32 kronor (6:52)

.

Kontakt

  • Fazer Konfektyr Service AB
    . .
    .
    .

Prenumerera

Dokument & länkar