Om oss

Om FBA FBA är den svenska myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Vi rekryterar och sänder ut civil personal till internationella fredsinsatser och valobservationsinsatser som leds av till exempel FN, EU och OSSE. Vi bedriver också utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja fredsfrämjande och statsbyggande verksamhet. www.fba.se