Feelgood: Delårsrapport, januari - juni 2011

Feelgood Svenska AB (publ) Org nr 556511-2058

1 april - 30 juni 2011

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 10,0% till 176,9 (160,7) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 55% till 14,0 (9,0) Mkr
 • Nettoresultatet förbättrades med 59% till 13,1 (8,3) Mkr och resultat per aktie till 0,13kr (0,08 kr)
 • Omsättningsutveckling per affärsområde
 • Företag 148,0 (135,3) Mkr
 • Privat 28,9 (25,4) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden -8,0 (2,0) Mkr
 • Feelgood har intäktsfört statligt stimulansbidrag under perioden om 16,5 Mkr. Vidare information om detta finns under rubriken "Statligt stimulansbidrag". För motsvarande period 2010 erhölls 4,3 Mkr i statligt stimulansbidrag.


1 jan - 30 juni 2011

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0% till 341,7 (313,6) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 89% till 19,8 (10,5) Mkr
 • Nettoresultatet förbättrades med 100% till 18,0 (9,0) Mkr och resultat per aktie till 0,18 kr (0,09 kr)
 • Omsättningsutveckling per affärsområde
 • Företag 283,1 (260,6) Mkr
 • Privat 58,6 (53,0) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden 12,5 (7,0) Mkr
 • Feelgood har intäktsfört statligt stimulansbidrag under perioden om 28,2 Mkr. Vidare information om detta finns under rubriken "Statligt stimulansbidrag". För motsvarande period 2010 erhölls
  4,3 Mkr i statligt stimulansbidrag.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

Kommentar från VD

Omsättningen utvecklades svagt under början av året men började ta fart under mars. Den försäljningsökning som inleddes under slutet av första kvartalet fortsatte också under det andra. Under första halvåret 2011 som helhet har omsättningen varit något högre än under motsvarande period föregående år rensat för stimulansbidrag.

Som ett led i Feelgoods omställning för att skapa en mer affärsmässig och kostnadseffektiv organisation genomfördes under maj en organisationsförändring som innebär att den administrativa personalen minskar med cirka 50 heltidstjänster.

Feelgood ser goda möjligheter att i framtiden växa inom primärvården. Under andra kvartalet investerades i syfte att i augusti öppna Feelgoods första husläkarmottagning i Malmö.

Stockholm 2011-08-23

Feelgood Svenska AB (publ)Kontaktpersoner:

Per Sunnemark
Verkställande direktör
Tel: 070 - 147 67 55
E-post: per.sunnemark@feelgood.se

Joachim Morath
CFO
Tel: 070-213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera