Feelgood: Delårsrapport januari - juni 2002

Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående år.

PERIODEN I SAMMANDRAG
- Resultat efter finansiella poster förbättrades till -29,1 (-54,6) Mkr.

- Försäljningen ökade till 230,0 (220,5) Mkr.

- Bolagets finansdirektör Thomas Ådén utsågs den 5 juli 2002 till tillförordnad verkställande direktör,
samtidigt som den nyvalde styrelseordföranden Uwe Löffler utsågs till arbetande styrelseordförande tills ny VD installerats.

- Nytt genomgripande handlingsprogram som omfattar kostnadsminskningar om minst 45 Mkr har inletts. Programmet beräknas ge viss effekt redan under andra halvåret 2002 och full effekt från och med år 2003.

- Nyemission uppgående till 71 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna har beslutats. Bolagets större aktieägare har garanterat att teckna minst 50 % av emissionsbeloppet.

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera