Feelgood: Emissionsbeslut

SBI-noterade Feelgood beslutade vid gårdagens styrelsemöte att i enlighet med bemyndigandet beslutat på bolagsstämman den 19 maj 1999 emittera 14.375 nya aktier mot apportegendom, med undantag från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen avser slutlig del i betalning vid förvärv av aktierna i Fysic Fitnesscenter i Skövde AB och Göteborgs Hälso o Friskvårdstrategi AB med tillhörande dotterbolaget Helheten AB. Förvärven har tidigare kommenterats i lämnade delårsrapporter och är i och med denna emission helt slutförda.

För frågor och information kontakta : <br > Håkan Jeppsson, VD och koncernchef, telefon 08-54581014, 0709-544440. <br > <br > <br >SBI-noterade Feelgood är ett svenskt hälsoföretag som erbjuder behovsanpassade och resultatorienterade tjänster inom företagshälsovård, fysioterapi, motion & hälsa samt handel med motions- och rehabutrustning. Feelgoods målgrupper är anställda i företag och privatpersoner. Feelgoods arbetsmetoder baseras på friskvård och motion kombinerat med sjukgymnastik, rehabilitering och företagshälsovård.. Feelgood är i och med förvärvet av Workline etablerade med 28 enheter, lokaliserade i Stockholm (8), Göteborg (9), Malmö (2), Helsingborg (2), Linköpning (2), Västerås (2), Skövde (1), Täby (1) och Oslo (1). Antalet anställda uppgår till ca. 435 personer. Feelgood kan idag konkurrera med alla leverantörer inom området och verkar på en <br > snabbt växande marknad som utvecklas starkt i kölvattnet på IT-branchen.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera