Feelgood: Emissionsbeslut

SBI-noterade Feelgood beslutade vid dagens styrelsemöte att i enlighet med bemyndigandet beslutat på bolagsstämman den 21 oktober 1999 emittera 310.000 nya aktier med undantag från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen är satt till 170 kronor och teckning kan ske från den 22 november fram till den 3 december 1999, likvid dagen är den 8 december 1999.


Fondkommission AB, Box 7405, 103 91 STOCKHOLM, Tel. 08-463 80 00, Fax 08-678 80 33.

Av emissionens 310.000 aktier har 206.000 aktier tecknats på förhand av institutionella investerare bland vilka LF/Wasa
Småbolagsfond och Unifonds Nordic Small Cap fond ingår. Detta innebär att 104.000 aktier finns tillgängliga för allmänhetens teckning.

Syftet med emissionen är att tillföra bolaget kapital att finansiera förvärvet av Workline från Skandia samt att möjliggöra ytterligare förvärv under de närmaste månaderna. Bolaget avser också att genom emissionen uppnå förbättrad spridning av bolagets aktie för att förbättra likviditeten i handeln i bolagets aktie, samt att uppnå tillräckligt antal aktieägare för att tillfredsställa OM Stockholmsbörsens krav för notering på O-listan. Bolagets anställda kommer också att erbjudas möjlighet att teckna aktier i den förestående emission och är garanterade en tilldelning om en teckningspost om 100 aktier per anställd.

För frågor och information kontakta : <br > Håkan Jeppsson, VD och koncernchef, telefon 08-54581014, 0709-544440. <br > <br > <br > SBI-noterade Feelgood är ett svenskt hälsoföretag som erbjuder behovsanpassade och resultatorienterade tjänster inom <br > företagshälsovård, fysioterapi, motion & hälsa samt handel med motions- och rehabutrustning. Feelgoods målgrupper är anställda i företag och privatpersoner. Feelgoods arbetsmetoder baseras på friskvård och motion kombinerat med sjukgymnastik, rehabilitering och företagshälsovård.. Feelgood är i och med förvärvet av Workline etablerade med 28 enheter, lokaliserade i Stockholm (8), Göteborg (9), Malmö (2), Helsingborg (2), Linköpning (2), Västerås (2), Skövde (1), Täby (1) och Oslo (1). Antalet anställda uppgår till ca. 435 personer. Feelgood kan idag konkurrera med alla leverantörer inom området och verkar på en snabbt växande marknad som utvecklas starkt i kölvattnet på IT-branchen.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera