Feelgood: Kallar till extra bolagsstämmaFeelgood har nyligen framgångsrikt genomfört en nyemission om totalt 34,2 MSEK. Det kapitalet säkerställer bolagets fortsatta verksamhet. Syftet med sökt bemyndigande är att kunna genomföra en kompletterande kapitalanskaffning och samtidigt öka det institutionella inslaget i bolagets ägarbild. Styrelsen i Feelgood bedömer att en stärkt ägarbild är önskvärd för bolaget.

En kompletterande kapitalanskaffning skulle påskynda bolagets rationaliseringsprojekt och skapa utrymme att snabbare, fullt ut, ta tillvara Feelgoodkoncernens samlade kommersiella potential.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor vid ett eller fler tillfällen under perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman äger rum torsdagen den 20 december 2001 klockan 10.00 på Mornington Hotell, Nybrogatan 53, Stockholm.Feelgood är ett av Sveriges största hälsoföretag med 88 enheter och över 900 anställda i Sverige. Feelgoods kraftiga omsättningsökning på över 500% de senaste fyra åren, har resulterat i en marknadsledande och rikstäckande verksamhet.

För frågor och information kontakta : <br > <br >Carl-Henrik Söderström <br >Verkställande direktör <br >08-545 810 21 <br >0703-68 98 02 <br >carlhenrik.soderstrom@feelgood.se <br > <br >Thomas Ådén <br >Finansdirektör <br >08-545 810 12 <br >0709-544 441 <br >thomas.aaden@feelgood.se

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera