Feelgood: Offentliggörande av prospekt vid nyemissionDELÅRSRAPPORT JANUARI - JULI 2001
Perioden i sammandrag

- Resultat efter finansiella poster uppgår till -63.295 tkr (f å - 18.237).

- Försäljningen ökade till 238.135 tkr (f å 142.896).

- Stark tillströmning av nya företagskunder.

- Förnyat treårigt vårdavtal med Stockholms läns landsting värt 25,5 Mkr årligen.

- Medelantalet anställda ökade till 631 st (f å 364).

- Den 9 maj tillträdde Carl-Henrik Söderström som ny verkställande direktör och koncernchef.

- Den nya koncernledningen genomför ett integrerat handlingsprogram för att snabbare
nå lönsamhet.

- Resultatet har belastats med avvecklings- och omstruktureringskostnader uppgående till 38 Mkr vilket innebär årliga besparingar om 23 Mkr från och med år 2002.

- Utvecklingen kan leda till ett positivt rörelseresultat för andra halvåret.

- Förvärv av sportverksamhet i Östergötland.

- Hälsoförsäkringen är klar att presenteras, lanseringen planlagd till januari 2002.

Feelgood är ett av Sveriges största hälsoföretag med 88 enheter och över 900 anställda i Sverige. Feelgoods kraftiga omsättningsökning på 571% de senaste fyra åren, har resulterat i en marknadsledande och rikstäckande verksamhet.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För frågor och information kontakta : <br > <br >Car-Henrik Söderström <br >Verkställande direktör <br >08-545 810 21 <br >0703-68 98 02 <br >carlhenrik.soderstrom@feelgood.se <br > <br >Thomas Ådén <br >Finansdirektör <br >08-545 810 12 <br >0709-544 441 <br >thomas.aaden@feelgood.se

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera