Feelgood: Planerar förvärv i Skåne

Feelgood har tecknat ett intentionsavtal om förvärv av samtliga aktier i Transporthälsan Malmöregionen AB. Säljare är Alf Jacobsson. Verksamheten består av företagshälsovård i Malmö och Helsingborg.
 
Ett slutgiltigt avtal beräknas vara klart under februari månad. Transporthälsan har 9 anställda och redovisade 2003 en omsättning om 9,4 mkr samt en vinst efter skatt om 1,0 mkr.
 
 
Kontaktperson:
Morten Werner, VD och koncernchef
Feelgood Svenska AB
Tfn: 08-545 810 00
Mobil: 0706-36 25 25

Detta är Feelgood idag: <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. <!-- hugin-supplied --><br> Feelgoods verksamhet kännetecknas av ett genuint engagemang och en gedigen kunskap om hur människor påverkas av omgivning och miljö.

Om oss

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet, varav drygt 40 är egna anläggningar. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar