Feelgood: Rekordsnabb omprofilering av WORKLINE

NOTERING PÅ O-LISTAN I MAJ

ETABLERING PÅ INTERNET PÅBÖRJAD
(www.feelgood.se)


Den av Feelgood i december 1999 förvärvade Workline-kedjan kommer från och med den 3 april att byta namn till Feelgood. De 16 Workline-enheterna kommer då att med en gemensam profil och gemensamt koncept möta nya och gamla kunder, tillsammans med de 13 befintliga Feelgood-enheterna. Feelgood har idag 29 enheter totalt med ca 500 anställda fördelat på Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Lund, Linköping, Västerås, Skövde, Oslo.
Omprofileringsarbetet tillsammans med en ny och effektivare organisation av verksamheten har genomförts i rekordtempo och gått över förväntan.

- Feelgood är nu det största och enda hälsoföretaget i Sverige som kan leverera ett komplett koncept inom företagshälsovård, fysioterapi samt motion och hälsa, säger koncernchefen Håkan Jeppsson.

Feelgoods arbete med att etablera en interaktiv kommunikationsplats via internet har påbörjats och beräknas kunna vara klar under innevarande år. - Syftet är att öka tillgängligheten gentemot en ny marknad samt bredda servicen för befintliga kunder på såväl individ som företagsnivå, tillägger Håkan Jeppsson. Feelgood har nu en gemensam kunddatabas med ca 100.000 individer. Detta blir det första sammanhållna systemet där en aktör etablerar hela kedjan från marknadsplats, vägledande logistikfunktion till producentled.

Förberelserna inför en notering vid Stockholms Fondbörs O-lista fortgår enligt plan och Feelgoods ansökan kommer att behandlas vid börskommitéens möte den 3 maj 2000 med beräknad notering strax därefter.


För frågor och information kontakta : <br >Håkan Jeppsson, VD och koncernchef, telefon 08-54581000, 0709-544440. <br > <br >

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera