Feelgood lämnar årsredovisning för år 2010

I dag, den 27 april 2011, publiceras Feelgoods årsredovisning för 2010 på Feelgoods hemsida www.feelgood.se

Feelgood införde från årsskiftet 2010/2011 en ny organisationsstruktur där affärsområdena Företag och Privat blir självständiga enheter. Våra kvartalsrapporter kommer från och med första kvartalet 2011 att innehålla en segmentsrapportering som bygger på den nya organisationsstrukturen. Feelgoods årsredovisning för år 2010 innehåller därför en segmentsrapportering för helåret 2010, se not 3.

Stockholm 2011-04-27
Feelgood Svenska AB (publ)


Kontaktperson:
Per Sunnemark          
Verkställande direktör
Tel: 070 - 147 67 55
E-post: per.sunnemark@feelgood.se------------------------------

Om Feelgood

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 650 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 orter över hela landet, varav sextiotalet är egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretagVi finns över hela Sverige med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över hela landet. Koncernen Feelgoods verksamhet spänner över flera områden: företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. Vi erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.

Prenumerera

Dokument & länkar